NAJWYŻSZA JAKOŚĆ LECZENIA Z SZACUNKU DLA PACJENTA

 


AKTUALNE CENNIKI SZPITALNE:


Opłaty za świadczenia zdrowotne pobierane są:

 

1. w kasie Szpitala w godzinach 8.00-15.30,
2. w Kasie w Izbie Przyjęć – całodobowo,
3. w Poradni Chorób Zakaźnych – w godzinach pracy poradni
4. w Profilaktyczno-Leczniczej – w godzinach pracy poradni

Opłaty za Fibroskan pobierane są w Kasie Szpitala zlokalizowanej w budynku administracji „nr 4”na II piętrze.

Kasy przyjmują wpłaty gotówkowe oraz kartą płatniczą.

 

Opłaty za świadczenia medyczne dotyczą:

1. pacjentów nieubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
2. usług niefinansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
3. innych odpłatnych usług

 

Cennik badań Pracowni Diagnostyki Molekularnej

Cennik badań Pracowni EKG, EEG

Cennik badań Pracownii Endoskopii

Cennik Centralnego laboratorium Analitycznego

Cennik Fibroscan

Cennik hospitalizacji pacjenta nieubezpieczonego

Cennik Izby Przyjęć

Cennik leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C w Oddziale Dziennym

Cennik Poradnia Chorób Zakaźnych, Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza

Cennik Pracowni Parazytologii

Cennik prawo do oddzielnej separatki

Cennik szczepień

Cennik świadczeń dla pacjentów indywidualnych

Cennik usług RTG

Cennik usług USG

Cennik w sprawie opłat za przechowywanie zwłok pacjenta

Cennik za kserowanie dokumentacji medycznej i dokumentacji innej niż medyczna

Cennik za pobyt pacjenta, który zakończył proces leczenia w Szpitalu

Cennik za pobyt w Szpitalu z dzieckiem