Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta

 


AKTUALNE CENNIKI SZPITALNE:


Opłaty za świadczenia zdrowotne pobierane są:

 

1. w kasie Szpitala w godzinach 8.00-15.30,
2. w Kasie w Izbie Przyjęć – całodobowo,
3. w Poradni Chorób Zakaźnych – w godzinach pracy poradni
4. w Profilaktyczno-Leczniczej – w godzinach pracy poradni

Opłaty za Fibroskan pobierane są w Kasie Szpitala zlokalizowanej w budynku administracji „nr 4”na II piętrze.

Kasy przyjmują wpłaty gotówkowe oraz kartą płatniczą.

 

Opłaty za świadczenia medyczne dotyczą:

1. pacjentów nieubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
2. usług niefinansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
3. innych odpłatnych usług