Najwyższa jakość leczenia z szacunku dla pacjenta
 • INFORMACJA DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH STAŻ PODYPLOMOWY
  Kurs „Profilaktyka zakażenia HIV, diagnostyka i leczenie AIDS” będzie dostępny od dnia 24 sierpnia2020r. Link do strony: https://e-learning.wum.edu.pl/course/view.php?id=1327 Dane logowania: Login: pierwsza część adresu e-mail (do znaku@) Hasło: HIV2020kurs (system wymusi zmianę przy pierwszym logowaniu). Po ukończeniu wszystkich aktywności i zaliczeniu testu będzie możliwość wydrukowania certyfikatupotwierdzającego uczestnictwo w kursie.
 • Informacja z dnia 22.05.2020 r. w sprawie testów serologicznych
 • Zalecenia konsultanta krajowego – IZOLACJA DOMOWA
 • Zalecenia PEEiLChZ i Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące postępowania z chorymi zarażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymajagą hospitalizacji
 • Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15-03-2020 dla oddziałów zakaźnych
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEJ
  W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzamy system: Planowe wizyty u lekarza chorób zakaźnych zawieszone – możliwość porady telefonicznej. Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas. Zlecenia na leki ARV po konsultacji z lekarzem do odebrania w rejestracji. Planowe wizyty u […]
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI PROFILAKTYCZNO-LECZNICZEJ
  W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzamy system: Planowe wizyty u lekarza chorób zakaźnych zawieszone – możliwość porady telefonicznej. Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty stacjonarne u lekarza będą realizowane jak dotychczas. Zlecenia na leki ARV po konsultacji z lekarzem do odebrania w rejestracji. Planowe wizyty u […]
 • Prosimy o nie wynoszenie sprzętu medycznego
  Prosimy, aby pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19 wychodząc ze Szpitala nie wynosili sprzętu medycznego przypisanego do poszczególnych sal chorych,tj. pulsoksymetrów, apartów do mierzenia ciśnienia, stetoskopów, elektronicznych termometrów
 • ODDZIAŁ DZIENNY – LECZENIE W PROGRAMIE TERAPEUTYCZNO-LEKOWYM WZW
  Pacjentów Oddziału Dziennego (leczonych z powodu wzwB, wzwC lub umówionych na diagnostykę przed rozpoczęciem leczenia) personel będzie na bieżąco informował telefonicznie o trybie w jakim odbędą się najbliższe wizyty. Prosimy nie blokować linii telefonicznych.
 • ODDZIAŁ DZIENNY – LECZENIE W PROGRAMIE TERAPEUTYCZNO-LEKOWYM WZW
  Pacjentów Oddziału Dziennego (leczonych z powodu wzw B, wzw C lub umówionych na diagnostykę przed rozpoczęciem leczenia) personel będzie na bieżąco informował telefonicznie o trybie w jakim odbędą się najbliższe wizyty. Prosimy nie blokować linii telefonicznych.
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH
   W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzamy system: REALIZACJI WIZYT Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB INNYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (Porady telefoniczne z lekarzem prowadzącym). Porady telefoniczne dotyczą pacjentów kontynuujących opieką specjalistyczną. Konsultacje z lekarzem będą odbywały się w dniu wcześniej zapalnowanej wizyty. Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty […]
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI WIZYT W PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH
  W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zawalczaniem COVID-19, wprowadzamy system: REALIZACJI WIZYT Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH LUB INNYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (Porady telefoniczne z lekarzem prowadzącym). Porady telefoniczne dotyczą pacjentów kontynuujących opieką specjalistyczną. Konsultacje z lekarzem będą odbywały się w dniu wcześniej zapalnowanej wizyty. Jeśli stan kliniczny wymaga osobistego stawiennictwa pacjenta, wizyty […]
 • ZAKAZ ODWIEDZIN !!!
  Z POWODU DYNAMICZNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ   WPROWADZA SIĘ  ZAKAZ ODWIEDZIN W SZPITALU.
 • Fibroskan
  Od października 2019 r. istnieje możliwość wykonania badania Fibroscan w godzinach popołudniowych: wtorek i czwartek  w godz. 16:00-18:00. Zapisy na badania prowadzone są przez: Dział Statystyki Medycznej, pod nr telefonu: 22/33-55-331 od poniedziałku do piątku  w godz. 08:00-15:35. Cena badania zgodnie z aktualnym cennikiem Szpitala: 300zł. Płatności można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą w Pracowni Fibroscanu.
 • Certyfikat akredytacyjny
  W oparciu o ocenę dokonaną przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji w dniach 11-13.07.2019 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE otrzymał Status Szpitala Akredytowanego na okres od 23.08.2019 do 22.08.2022.Certyfikat Nr: 2019/52
 • Hospitalizacja jednodniowa
  Pacjenci, którzy mieli zgłosić się  do Szpitala na hospitalizację jednodniową – ze skierowaniem na kontynuację diagnostyki WZW C, zgłaszają się w wyznaczonym dniu hospitalizacji  (z posiadanym skierowaniem) do Rejestracji w Poradni Chorób Zakaźnych – na wizytę u swojego lekarza prowadzącego.